Gemengd Koor
De Vrolijke Samenzang
Nuenen


Ook bij komende zanggebeurtenissen hopen we u te mogen begroeten.

Voor meer informatie:

Info/Administratie:

Rutger van den Broeckelaan 9,

5671 EB Nuenen.

Telefoon: 040 2906123E-mail:    devrolijkesamenzang@gmail.com

Internet:  www.devrolijkesamenzang.nl

Bankrekening: NL79 RABO 01774 08 820


Het koor treedt regelmatig op:


Kerstconcert

-   15 December, Nuenen, Regenboogkerk, samen met Druzhba


In 2016 traden we op:

- 20 november 2016 Nuenen Klooster

- 12 oktober 2016 Hapert

-   2 juni 2016 Gemert

- 20 april 2016 Bergen op Zoom.


Ouderen, daar zit muziek in! Lees hier een verslag van donderdag, 16 maart 2014.


Kleurrijke Zondag, een middag samen musiceren.

(Lees verslag)


Afscheid bij overlijden

In 2016 werd afscheid genomen van Jopie de Win en van Cor Vermeulen


Jubileum  40 jaar, oktober 2013,  gevierd met

Jubileummis,(recensie), Korentreffen, Optreden in de Akkers.

Welkom

Sk. DVS een gezellig, actief, Nuenens, gemengd koor, o.l.v. een professionele directie.


Dinsdag, 15 december a.s. een Kerstconcert in de Regenboogkerk, te Nuenen, samen met Druzhba uit Helmond.
Druzhba zingt Oekraïnse en Russische liederen.
Aanvang 20.00. Toegang gratis.Deze site redirect van desktop naar mobiele apparaten en vice versa.